خانه / شهدا / شهدای هفته
کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

شهدای هفته

شهید :کمال موسوی
تاریخ: شهادت:۱۷ تیرماه ۱۳۶۵
محل: شهادت:مهران
نام پدر:جمال
ولادت:۱۳۴۶
محل تولد: سرخ رود
عضویت :بسیجی
وضیعت تاهل:مجرد
شغل:دانش آموز
میزان تحصیلات:سوم نظری
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار:سرخ رود
محل سکونت:سرخ رود
پیام شهید:به نمازها خصوصاٌ به واجبات و همچنین مستحبات توجه خاص داشته باشید.

شهید سید قاسم رسولی
تاریخ شهادت: ۱۹ تیرماه ۱۳۶۳
محل شهادت:پادگان آموزشی اهواز
نام پدر:سید اسماعیل
ولادت: ۱۳۳۳
محل تولد: عبدالله آباد
عضویت :پاسدار کمیته
وضیعت تاهل: متاهل
شغل: پاسدار کمیته
میزان تحصیلات:بی سواد
نام گلزار:عبدالله آباد
محل سکونت:عبدالله آباد
پیام شهید:خدایا تو را شکر می کنم که مرا هدایت کردی واگر لایق می دانی شهادت را نصیب من کن که به آن نیازمندم تا به تکامل برسم.

شهیداحمد علیزاده
تاریخ شهادت:۲۲ تیرماه ۱۳۶۴
محل شهادت:هورالعظیم
نام پدر:ابراهیم
ولادت: ۱۳۴۴
محل تولد: افراتخت
عضویت :پاسدار
وضیعت تاهل:متاهل
شغل:پاسدار
میزان تحصیلات:سوم راهنمایی
کیفیت شهادت:اصابت ترکش
نام گلزار:اورطشت
محل سکونت:افراتخت
پیام شهید: اگر با کشتن من اسلام پایدار می ماند. پس ای خمپاره ها و ای رگبار مسلسل ها قلبم را درو کنید، خونم را بریزید، تا لاله های سرخ اسلام بروید. و با خونم پیام اسلام صادر شود.

شهید علی ابراهیمی
تاریخ شهادت:۲۳ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: علی اکبر
ولادت:۱۳۴۵
محل تولد: ملا کلا
عضویت :بسیجی
وضیعت تاهل:مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: اول راهنمایی
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار: ملا کلا
محل سکونت:ملا کلا
پیام شهید: شما اگر می دانستید که شهادت چه فضیلتی دارد خیلی وقت ها پیش مرا به جبهه می فرستادید . مگر من از
علی اکبر امام حسین بالاتر بودم. من پیرو راه علی اکبرم… .

شهیداسحاق احمدی
تاریخ شهادت:۲۳ تیرماه ۱۳۶۵
محل شهادت: مهران
نام پدر: حسین
ولادت: ۱۳۴۵
محل تولد: وزرامحله
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل:مجرد
شغل: آزاد
میزان تحصیلات: چهارم نظری
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار: وزرامحله
محل سکونت:وزرامحله
پیام شهید:کسانیکه زمزمه ی صلح و صلح طلبی در سرشان می پرورانند باید بدانند که ما هم موافق برقراری صلح واقعی هستیم.
شهیدذبیح ا…زارع
تاریخ شهادت:۲۶ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: رجبعلی
ولادت:۱۳۴۲
محل تولد: اسلام محله
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل: متاهل
شغل : کشاورز
میزان تحصیلات: بی سواد
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار:اسلام محله
محل سکونت :اسلام محله
پیام شهید: خدا را فراموش نکنید و تقوای الهی پیشه کنید، میزان عمل شما خشنودی و رضایت او باشد، سفری پر مخاطره در پیش رو است و سرمایه ای کم چون عمر، پس خدا را فراموش نکنید.
شهید ایرج اکبرزاده
تاریخ شهادت:۲۶ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: جهانگیر
ولادت: ۱۳۴۵
محل تولد : سرخ رود
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: سوم راهنمایی
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار: سرخ رود غربی
محل سکونت:سرخ رود
پیام شهید: پیامی که به مردم شهید پرور ایران دارم این است که از شما می خواهم که پرچم اسلام را  در سرتاسر جهان به اهتزاز در بیاورید.
شهید عسگری اسماعیلی
تاریخ شهادت:۲۶ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت:شلمچه
نام پدر:نقی
ولادت:۱۳۴۴
محل تولد: سرخ رود
عضویت : بسیجی
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: سوم راهنمایی
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار: سرخ رود غربی
محل سکونت: سرخ رود
پیام شهید: من هدف داشته ام و برای رسیدن به هدفم هیچ احدی نمی تواند در برابر من مقاومت کند و خواهش من از شما این است که امام را هرگز فراموش نکرده و تنهایش نگذارید.

شهید سید قاسم رسولی
تاریخ شهادت: ۱۹ تیرماه ۱۳۶۳
محل شهادت:پادگان آموزشی اهواز
نام پدر:سید اسماعیل
ولادت: ۱۳۳۳
محل تولد: عبدالله آباد
عضویت :پاسدار کمیته
وضیعت تاهل: متاهل
شغل: پاسدار کمیته
میزان تحصیلات:بی سواد
نام گلزار:عبدالله آباد محل سکونت:عبدالله آبادپیام شهید:خدایا تو را شکر می کنم که مرا هدایت کردی واگر لایق می دانی شهادت را نصیب من کن که به آن نیازمندم تا به تکامل برسم.

شهیداحمد علیزاده
تاریخ شهادت:۲۲ تیرماه ۱۳۶۴
محل شهادت:هورالعظیم
نام پدر:ابراهیم
ولادت: ۱۳۴۴
محل تولد: افراتخت
عضویت :پاسدار
وضیعت تاهل:متاهل
شغل:پاسدار
میزان تحصیلات:سوم راهنمایی
کیفیت شهادت:اصابت ترکش
نام گلزار:اورطشت محل سکونت:افراتخت پیام شهید: اگر با کشتن من اسلام پایدار می ماند. پس ای خمپاره ها و ای رگبار مسلسل ها قلبم را درو کنید، خونم را بریزید، تا لاله های سرخ اسلام بروید. و با خونم پیام اسلام صادر شود.

شهید علی ابراهیمی
تاریخ شهادت:۲۳ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: علی اکبر
ولادت:۱۳۴۵
محل تولد: ملا کلا
عضویت :بسیجی
وضیعت تاهل:مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: اول راهنمایی
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار: ملا کلا محل سکونت:ملا کلا پیام شهید: شما اگر می دانستید که شهادت چه فضیلتی دارد خیلی وقت ها پیش مرا به جبهه می فرستادید . مگر من از علی اکبر امام حسین بالاتر بودم. من پیرو راه علی اکبرم… .

شهیداسحاق احمدی
تاریخ شهادت:۲۳ تیرماه ۱۳۶۵
محل شهادت: مهران
نام پدر: حسین
ولادت: ۱۳۴۵
محل تولد: وزرامحله
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل:مجرد
شغل: آزاد
میزان تحصیلات: چهارم نظری
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار: وزرامحله محل سکونت:وزرامحله پیام شهید:کسانیکه زمزمه ی صلح و صلح طلبی در سرشان می پرورانند باید بدانند که ما هم موافق برقراری صلح واقعی هستیم.
شهیدذبیح ا…زارع
تاریخ شهادت:۲۶ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: رجبعلی
ولادت:۱۳۴۲
محل تولد: اسلام محله
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل: متاهل
شغل : کشاورز
میزان تحصیلات: بی سواد
کیفیت شهادت: اصابت ترکش
نام گلزار:اسلام محله
محل سکونت :اسلام محله پیام شهید: خدا را فراموش نکنید و تقوای الهی پیشه کنید، میزان عمل شما خشنودی و رضایت او باشد، سفری پر مخاطره در پیش رو است و سرمایه ای کم چون عمر، پس خدا را فراموش نکنید.
شهید ایرج اکبرزاده
تاریخ شهادت:۲۶ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: جهانگیر
ولادت: ۱۳۴۵
محل تولد : سرخ رود
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: سوم راهنمایی
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار: سرخ رود غربی
محل سکونت:سرخ رودپیام شهید: پیامی که به مردم شهید پرور ایران دارم این است که از شما می خواهم که پرچم اسلام را  در سرتاسر جهان به اهتزاز در بیاورید.
شهید عسگری اسماعیلی
تاریخ شهادت:۲۶ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت:شلمچه
نام پدر:نقی
ولادت:۱۳۴۴
محل تولد: سرخ رود
عضویت : بسیجی
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: دانش آموز
میزان تحصیلات: سوم راهنمایی
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار: سرخ رود غربی
محل سکونت: سرخ رودپیام شهید: من هدف داشته ام و برای رسیدن به هدفم هیچ احدی نمی تواند در برابر من مقاومت کند و خواهش من از شما این است که امام را هرگز فراموش نکرده و تنهایش نگذارید.

شهیدمحمد عباسی
تاریخ شهادت:  ۲۹ تیرماه ۱۳۶۷
محل شهادت: مهران
نام پدر:محمدرضا
ولادت: ۱۳۴۶
محل تولد:فرامده
عضویت: سرباز
وضعیت تاهل:مجرد
شغل:باطری سازی
میزان تحصیلات:پنجم ابتدایی
کیفیت شهادت: پاتک دشمن
نام گلزار: اورطشت
محل سکونت:فرامده
پیام شهید: شهادت در راه خدا عظمتی دارد که افتخار هر کس نیست.

شهید سید اسماعیل اسلامی
تاریخ شهادت: ۲۹ تیرماه ۱۳۶۲
محل شهادت: مهران
نام پدر: سید عباس
ولادت: ۱۳۴۳
محل تولد: کنس مرز
عضویت:بسیجی
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: کشاورز
میزان تحصیلات: سوم ابتدایی
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار:کنس مرز
محل سکونت: کنس مرز
پیام شهید: در قرآن تدبر و تفکر کنید که هر بار بخوانید برای انسان لذت آور  هست. اگر به این دو رشته متوسل شدید بدانید که هرگز شکست نخواهید خورد.
شهید علی اکبر خاکپور
تاریخ شهادت: ۲۹ تیرماه ۱۳۶۱
محل شهادت: شلمچه
نام پدر: حسین
ولادت: ۱۳۲۷
محل تولد: وزرامحله
عضویت: بسیجی
وضعیت تاهل: متاهل
شغل: کشاورز
میزان تحصیلات: ششم ابتدایی
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار: وزرامحله
محل سکونت: وزرامحله
پیام شهید: به برادران متعهد که در هر کجا مشغول خدمت به اسلام هستند عرض کنم که قدر این مردم را بدانید. با مردم مهربان باشید و خود را خدمتگذار مردم بدانید.
شهید جعفر کیانی
تاریخ شهادت:۳۱ تیرماه ۱۳۶۷
محل شهادت: عراق (در اسارت)
نام پدر: احمد
ولادت: ۱۳۴۷
محل تولد: تازه آباد
عضویت: سرباز
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: کشاورز
میزان تحصیلات: دیپلم
کیفیت شهادت: شهدای تفحصی
نام گلزار: تازه آباد
محل سکونت: تازه آباد
پیام شهید: در این برهه اگر بنا دارید  خیر دنیا و آخرت  به همراه داشته باشید به فرمان ولایت فقیه عمل کنید تا بتوانید دوست را از دشمن و منافق را از مومن جدا کنید.

شهید محمد باقری
تاریخ شهادت: ۳ مرداد ۱۳۶۱
محل شهادت: سقز
نام پدر: قاسم
ولادت: ۱۳۴۰
محل تولد: فرامده
عضویت: سرباز
وضعیت تاهل: مجرد
شغل: کشاورز
میزان تحصیلات: سوم راهنمایی
کیفیت شهادت: اصابت گلوله
نام گلزار: اورطشت
محل سکونت: فرامده
پیام شهید: شهادت آرزوی هر مسلمان واقعی است. از امام پیروی کنید در عمل، به خدا رستگار خواهید شد.

کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

پاسخ بدهید