خانه / اخبار / سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جباری امام جمعه سرخ رود – محرم ۹۲
کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جباری امام جمعه سرخ رود – محرم ۹۲

دانلود فایل صوتی سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جباری  امام جمعه سرخ رود در مسجد قائم آل محمد سرخ رود – محرم ۱۳۹۲

ردیف
توضیحات
حجم (KB)
زمان موضوع
         
۱ دانلود شب اول     محرم ۹۲ (جدید)
۲ دانلود شب دوم  ۲۲۸۸۳ k  ۳۵:۰۰ محرم ۹۲ (جدید)
۳ دانلود شب سوم  ۲۱۹۹۷ k  ۳۳:۳۹ محرم ۹۲ (جدید)
۴ دانلود شب چهارم  ۲۲۶۸۴ k  ۳۴:۴۲ محرم ۹۲ (جدید)
۵ دانلود شب پنجم  ۱۳۱۵۱ k  ۲۰:۰۷ محرم ۹۲ (جدید)
۶ دانلود شب ششم  ۲۴۸۷۲ k  ۳۸:۰۳ محرم ۹۲ (جدید)
۷ دانلود شب هفتم  ۲۴۴۵۷ k  ۳۷:۲۵ محرم ۹۲ (جدید)
۸ دانلود شب هشتم  ۲۳۳۰۳ k  ۳۵:۳۹ محرم ۹۲ (جدید)
۹ دانلود شب نهم  ۲۷۴۶۴ k  ۴۲:۰۱ محرم ۹۲ (جدید)
۱۰ دانلود شب دهم  ۳۵۳۰۴ k  ۵۴:۰۱ محرم ۹۲ (جدید)
۱۱ دانلود شب یازدهم  ۲۶۳۹۳ k  ۴۰:۲۳ محرم ۹۲ (جدید)
۱۲ دانلود شب دوازدهم  ۲۲۵۹۶ k  ۳۴:۳۴ محرم ۹۲ (جدید)
         

 

کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

پاسخ بدهید