خانه / اخبار / اخبار دفتر امام جمعه بهشهر / حضور امام جمعه محترم شهرستان بهشهر در چهارمین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت
کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

حضور امام جمعه محترم شهرستان بهشهر در چهارمین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر؛ چهارمین جلسه کمیته توسعه اشتغال بنیاد برکت با حضور امام جمعه محترم شهرستان بهشهر در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه معزز شهرستان بهشهر در این جلسه نکاتی را در مورد اشتغال جوانان مطرح کردند و خواستار پیگیری و ایجاد فرصت های شغلی جدید و  توسعه اشتغال شدند.

حجت الاسلام والمسلمین جباری از عدالـت به عنوان راهبـــردی برای دســتیابی به زنـدگی ســالم یاد کرد و افــزود: عـدالت در ســیره انبــیای الهی بوده و اسـاس زنـدگی عـدالت و احسـان , ایمـان و تقـواست و اینهاست که برکت به دنبال دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این اعتباری که برای اشتغال از طرف بنیاد در نظر گرفته شده , باید عادلانه تقسیـــم شود و به افــرادی تعلـــق بگیرد که با با ایــن مبلــغ بتوانند شغــل پایــدار ایجاد کنند.
امام جمعه بهشــهـر همچنیـــن تصــریح کـرد: چشمه رحــــمت باید لایروبـــی شود تا همه بتــــوانند به عدالـــت از آن بنـــوشند.
وی در تــوصیه پایــانی خود به اعضـــای جلســه گفت: مسئولان بایـــد زمینه هـــای لازم برای دریـــافت منـــابع و اعتــبارات و محــل خـــرج کــرد آنهــــا را در نظــر داشتـــه باشند و از امــــکانات بنیـــاد بـــرکت باید به درســــتی اســتفاده کـــرد.

 

کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

پاسخ بدهید