خانه / اخبار / اخبار دفتر امام جمعه بهشهر / برگزاری سومین گردهمایی قرارگاه فرهنگی به دبیری امام جمعه محترم بهشهر
کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

برگزاری سومین گردهمایی قرارگاه فرهنگی به دبیری امام جمعه محترم بهشهر

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر؛ سومین گردهمایی قرار گاه فرهنگی شهرهای بهشهر ، گلوگاه، نکا ، زاغمرز و با حضور مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و با دبیری امام جمعه شهرستان بهشهر به میزبانی امام جمعه زاغمرز برگزار گردید.

در این جلسه بیان مسائل فرهنگی و بررسی چالشها و آسیب های موجود فرهنگی در منطقه و ارائه را حل های اجرایی و هم چنین بر اهمیت و حضور حماسی و آگاهانه و تشویق مردم در صحنه انتخابات ریاست جمهوری ، شورا ی اسلامی شهر و روستا و میاندوره ای مجلس خبرگان از تصمیمات گردهمایی بوده است.

کانال تلگرامی دفتر امام جمعه شهرستان بهشهر

پاسخ بدهید