خانه / آشنایی

آشنایی

تاریخچه ی متکازین

مقدمه : باورود علویان به منطقه هزار جریب،  از قرن سوم هجری روستای متکازین با گرامیداشت قدوم فرزندان پیغمبرمحل نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت گردید که شاهد گویای آن وجود علما و دانشمندان و مدارس علوم دینی در ...

متن کامل »

آشنایی با سرخ رود

پیشینه ی تاریخی شهر براساس مطالعات و پژوهشهای به عمل آمده از منابع تاریخی و پرسشگری از ساکنین این شهر مشخص شده است که قدمت و سابقه سکونتی سرخرود به حدود ۲۰۰ سال پیش برمیگردد . وجود دو تپه باستانی ...

متن کامل »