خانه / آشنایی / آشنایی با زادگاه (روستای متکازین)

آشنایی با زادگاه (روستای متکازین)

تاریخچه ی متکازین

مقدمه : باورود علویان به منطقه هزار جریب،  از قرن سوم هجری روستای متکازین با گرامیداشت قدوم فرزندان پیغمبرمحل نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت گردید که شاهد گویای آن وجود علما و دانشمندان و مدارس علوم دینی در ...

متن کامل »